Karnali Academy of Health Sciences(KAHS)

Jumla,Karnali, Nepal

Mr.Dwanda Bahadur Shahi

Mr.Dwanda Bahadur Shahi
Administrative Support
dwandashahi@gmail.com
9848166703
KAHS

       Hospital