जाजरकोटको महामारी फैलिएको क्षेत्रमा जुम्लाको विशेषज्ञ चिकित्सक टोली..


News & Events : Published on 2074-09-27 in kantipur
जाजरकोटको महामारी फैलिएको क्षेत्रमा जुम्लाको विशेषज्ञ चिकित्सक टोली..

जुम्ला — छिमेकी जिल्ला जाजरकोटमा फैलिएको भाइरल ज्वारो महामारी क्षेत्रमा जुम्लाबाट विशषज्ञ चिकित्सकको टोलीलाई पठइएको छ ।
read more